Com afegir mides d’imatge personalitzades a WordPress

Des de la versió 2.9, WordPress ens permet registrar noves mides d’imatge personalitzades. Aquesta funció ens serà especialment útil si utilitzem WordPress com a CMS, sobretot quan treballem amb imatges de diferents mides i on les opcions per defecte se’ns queden curtes (thumbnail, medium, large i full), per exemple en catàlegs de productes o foto blogs.

A més, des de la versió 3.3, també compta amb una sèrie de millores relacionades amb la interfície d’usuari, com el filtre image_size_names_choose, que ens permet afegir noves mides d’imatge al carregador d’arxius, fet que ens permetrà decidir quines mides d’imatge personalitzades volem que apareguin al desplegable de l’uploader de WP.

A continuació us mostrem un exemple on afegim una nova mida d’imatge, recordeu que heu d’afegir aquest codi a l’arxiu functions.php del vostre tema.

Afegim la nova mida d’imatge personalitzada

Amb aquest codi li diem a WP quines mides volem afegir:

Podem afegir tantes mides com vulguem. La nomenclatura és ‘nom-de-la-mida’, amplada en píxels, alçada en píxels i ‘true’ si volem que retalli la imatge a la mida especificada.

En aquest exemple estaríem creant una nova mida anomenada “nova-mida”, de 300 x 100 píxels i retallada.

En aquest exemple afegim dues mides, la primera tal com hem descrit anteriorment i la segona ens retornaria una imatge de 500 píxels per la seva alçada proporcional, és a dir sense retallar.

Teniu més informació a la documentació de WordPress.

Especifiquem quines mides volem que estiguin disponibles al carregador

Aquest és el codi per indicar quines mides volem que estiguin disponibles a l’uploader de WP:

Amb la funció ‘add_image_size’ estem creant noves mides d’imatge però per què aquestes estiguin disponibles des del carregador multimèdia de wordpress hem d’utilitzar el filtre ‘image_size_names_choose’. Amb aquesta senzilla funció farem que les dues mides d’imatge que hem creat anteriorment estiguin disponibles a l’uploader de WP. Fixeu-vos que podem assignar un nom i que estarà disponible per a la seva traducció.