Com donar accés als editors a l’editor de menús de WordPress

Per defecte només els usuaris amb rol d’administrador tenen permís per editar els menús de WordPress. En alguns casos però, pot ser necessari que necessitem ampliar els permisos dels rols d’altres usuaris per tal que també puguin tenir accés a l’editor de menús de WP. Imagineu que, per exemple, tenim un menú amb certs enllaços externs, o un lloc web amb menús amb continguts molt variables que per força han de ser gestionats per editors, l’editor de menús de WordPress és prou senzill i intuïtiu per negar-ne l’ús a la resta d’usuaris.

Si volem donar permís als editors per accedir al gestor de menús ho podem fer mitjançant el següent codi.

Per què la modificació del rol sigui efectiva heu d’enganxar aquest codi a l’arxiu functions.php del vostre tema.

El problema és que aquesta funció dóna accés als editors a tot el bloc “Aparença”, amb el que també tindran accés als “Temes” i als “Ginys” i és possible que per aquest motiu no sigui convenient i necessitem una extensió per definir de forma més concreta els permisos de cada rol.