El Poder dels Community Managers

L’increment de community managers ha sigut constant durant els últims anys i, lluny d’estabilitzar-se, la tendència continua a l’alça. Avui en dia és difícil trobar una “startup” o empresa de nova creació que no disposi d’un community i a les empreses amb un cert recorregut en gestió de comunitats els community managers estan arribant a càrrecs executius assumint cada dia més responsabilitats en les estratègies empresarials.

Veure més