El Poder dels Community Managers

L’increment de community managers ha sigut constant durant els últims anys i, lluny d’estabilitzar-se, la tendència continua a l’alça. Avui en dia és difícil trobar una “startup” o empresa de nova creació que no disposi d’un community i a les empreses amb un cert recorregut en gestió de comunitats els community managers estan arribant a càrrecs executius assumint cada dia més responsabilitats en les estratègies empresarials.

Des de mitjans de comunicació, empreses de productes de consum, plataformes socials i de col·laboració, sectors de l’entreteniment i la cultura fins a empreses i institucions d’àmbit acadèmic i formatiu estan contractant comunity managers.

Sembla que cada dia més empresaris estan descobrint la seva capacitat per crear comunitats, conscients dels beneficis que poden aportar. Amb una gran capacitat de captació i fidelització de clients com a punt fort aquesta disciplina ha passat de ser una pràctica aconsellable a ser un imperatiu per a les empreses capdavanteres.

La proximitat i el diàleg directe amb el client, en la construcció de la participació entre els usuaris, l’escolta i l’aprenentatge i la construcció d’un producte que representa adequadament les necessitats del seu target objectiu repercuteixen incrementant el valor de la marca i amb la fidelització dels clients.

The 2013 Community Manager Report

Des del 2011, Social Fresh publica un infogràfic del perfil dels community managers basant-se amb enquestes a alguns dels seus partners. En aquests infogràfics podem observar certes tendències de perfil professional com la localització, gènere i salari fins a tendències d’ús de les diferents xarxes socials.

L’evolució durant aquest 3 anys indica una tendència a l’equiparació de gèneres, amb un predomini a la baixa de dones ocupant el 61% dels càrrecs (68% al 2011).

Els salaris s’incrementen com a conseqüència de la demanda de community managers qualificats i l’increment de responsabilitats i de valor a l’empresa. També es detecta un augment en l’edat dels comunity i en el nombre d’hores que es dediquen setmanalment.

Pel que fa a les xarxes socials s’observa la predominànça de Facebook, seguir de Twitter i LinkedIn, seguits per blogs, les campanyes de mailing i pinterest, tot i que l’ús i la importància de cada un d’ells depèn de cada sector.

 

The 2013 Community Manager Report

The 2013 Community Manager Report

Consulta els infogràfics del 2012 i del 2011.

Fonts: thecomunitymanager.comSocial Fresh.