• mock-vidales
  • mock-pantalla-vidales
  • pantalla-vidales
  • pantalla-vidales
  • pantalla-vidales
  • pantalla-vidales

Xavi Vidales

Sponsor's Rally Roadbook

Dossier publicitari de l’equip de competició d’en Xavi Vidales. Consta d’un díptic A5 i un DVD amb continguts interactius,  galeries d’imatges, arxius de vídeo i visualitzadors de documents PDF. També s’acompanya d’un apartat de pressupost completament visual mitjançant una iconografia desenvolupada exclusivament per al projecte. El dossier està editat en dues versions, Català i Castellà, i està preparat per poder ser utilitzat com a pàgina web de forma immediata.