Sanitas ITN

Sustainable and Integrated Urban Water System Management

Pàgina web i intranet pel projecte SANITAS, dedicat a la recerca de millores per a la integració i sostenibilitat de sistemes d’aigües urbanes. Projecte finançat per la Unió Europea dins el 7è Framework Programme Marie Curie Initial Training Network.

sanitas-itn.eu