Què és el DNS (Domain Name System)?

El terme DNS o Domain Name System fa referència a la resolució d’adreces IP d’un domini. Podríem dir que el servidor DNS o Domain Name Server és qui “indica” a un domini on ha de dirigir-se per mostrar la pàgina web, accedir al correu electrònic, connectar per FTP, etc.

DNS Domain Name System

Quan s’introdueix una URL al navegador web, el servidor DNS permet associar el nom del domini amb l’adreça IP del servidor web on està allotjat.

Els servidors a Internet s’identifiquen mitjançant una adreça IP. Utilitzem el servidor DNS per transformar els noms de domini (per exemple elmeudomini.com) en una adreça IP (per exemple 212.38.24.119).

En general, el registre d’un domini té sempre assignats dos servidors DNS (pot tenir més), el DNS primari i DNS secundari, que indiquen on es troba la informació sobre les adreces IP associades al domini.

Els servidors DNS són els que doten al domini de funcionalitat i normalment, s’associen als servidors DNS facilitats pel proveïdor on està contractat l’allotjament o hosting del domini (web, correu, FTP, etc.). D’aquesta forma el nostre domini “apunta” als DNS de l’allotjament web.

Propagació dels DNS

Quan comencem un nou projecte que inclou un domini acabat de registrar o quan fem una migració d’un allotjament a un altre hem d’esperar la propagació dels DNS per que el lloc web funcioni correctament.

En els NS (name servers) trobem la informació que necessita tota petició, consulta o ‘query’ a internet: des d’on resideix un domini, quin servidor respon la petició o consulta i la seva adreça IP. Quan s’editen els servidors de noms d’un domini (com succeeix quan es canvia d’allotjament), aquests han de refrescar-se en tots els servidors de noms NS del món. Això és així degut al gran nombre de peticions que rep el sistema DNS, que l’obliga a tenir una arquitectura distribuïda, de manera que es pugui consultar la còpia més propera en lloc de consultar a un sistema central. La memòria cau o “caché” dels servidors de noms ha d’expirar abans de rebre la nova informació i actualitzar-se amb la nova configuració. La durada d’aquest procediment varia, ja que estarà determinada per l’administrador de cada servidor.

El procés de propagació dels NS o Servidors de noms dura aproximadament 24 hores, tot i que en algunes zones geogràfiques pot trigar 72h o més. Quan encara no han passat aquestes 24 hores (aproximadament) i els nous NS encara no s’han propagat ens trobem amb dues situacions:

  • Si gestionem un nou domini, el lloc web no funcionarà fins a la propagació dels DNS.
  • Si gestionem un canvi d’allotjament continuarem veient i treballant amb el lloc web allotjat a l’antic servidor fins a la propagació dels DNS, sempre i quan l’allotjament antic segueixi operatiu i no hagi estat eliminat.

El mateix passa amb el correu. Entrarà al servidor antic mentre no es propagui, fins i tot es podrà donar el cas que el que prové d’algunes zones geogràfiques entri al servidor nou  mentre que el que ve d’altres zones entri al servidor antic.

Els períodes mínims de refresc i el període d’inestabilitat (entre 24h i 72h) s’han de tenir en compte a l’hora d’actualitzar els servidors de noms d’un domini i cal una bona planificació prèvia de tot el procés. Per això es defineix un escenari ideal on es mantenen els serveis duplicats al servidor antic i al nou durant tot aquest període d’inestabilitat.

En finalitzar el període d’inestabilitat i abans de donar de baixa el servidor antic restaria comprovar que no s’hagi perdut cap missatge o qualsevol altre tipus de contingut.

Eines per monitoritzar la propagació

Aquestes dues eines permeten visualitzar la propagació dels DNS d’un determinat domini en diferents routers d’internet de diferents ubicacions geogràfiques:

ViewDNS

ViewDNS.info proporciona un informe de situació sobre la propagació de DNS a escala mundial. Permet comprovar si els canvis recents a les entrades de DNS s’han propagat als servidors DNS de tot el món. És molt útil en la solució de problemes de DNS que semblen estar aïllats en una regió geogràfica específica.

WhatsmyDNS

WhatsmyDNS.net és un servei en línia que et permet fer un seguiment de la propagació dels DNS comprovant les IPs actuals del nostre “domini” (o hostname) així com altra informació relativa als DNS en vers una selecció de name servers de tot el món seleccionats a l’atzar. Això és especialment útil per verificar l’estat actual de la propagació de DNS després de fer canvis a les zones de domini.

Més informació sobre el funcionament dels DNS al blog de Javier Smaldone.